Czym jest Bilans powietrza ?

Bilans przepływu powietrza jest zestawieniem wszystkich przepływów nawiewnych (powietrze kierowane do budynku/pomieszczeń) i wywiewnych (powietrze kierowane z budynku na zewnątrz). Wartości te muszą się bilansować, czyli ilość powietrza nawiewanego musi się równać temu wywiewanemu.  Przykładowy bilans znajdziesz poniżej.

Nazwa pomieszczenia Kubatura Strumień nawiewu Strumień wywiewu Krotność
1/01 WIATROŁAP 12,32 0 15 1,22
1/02 KUCHNIA 30,6 0 70 2,29
1/03 SPIŻARNIA 2,83 0 15 5,3
1/04 SALON 94,19 125 0 1,33
1/05 ŁAZIENKA 11,2 0 50 4,46
1/06 GABINET 28 40 0 1,43
1/07 POM.GOSP. 7,31 0 0 0
2/01 HOL 17 0 20 1,18
2/02 POKÓJ 31,2 40 0 1,28
2/03 GARDEROBA 7,46 0 15 2,01
2/04 POKÓJ 37,57 40 0 1,06
2/05 POKÓJ 37,67 40 0 1,06
2/06 ŁAZIENKA 19,01 0 50 2,63
2/07 PRALNIA 8,48 0 50 5,9
bilans m3/h 285 285

Krotność, oznacza ile razy zostanie wymieniona objętość powietrza w pomieszczeniu w ciągu godziny.